AKIL OYUNLARI

        Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.Zeka oyunları genel anlamda bir terim olmakla birlikte konu başlığı altında bir çok oyunu içermektedir. Ama nedense zeka oyunu denince akla çoğunlukla kutu oyunları gelmektedir. Oysa kutu oyunları zeka oyunları içinde sadece bir çeşitlemedir. Zeka ve Akıl oyunları çocukların algı ve hafızasının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılabilinir. Bu nedenle çocuklarımızın sadece derslerde değil normal zamanda da zaten arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle zeka ve akıl oyunlarını oynamayı alışkanlık haline getirmeleri gerekmektedir.

        Zeka oyunları tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Eski mısır dönemi matematikçilerin akıl oyunlarıyla ilgili çalışmaları ve problemleri müzelerde sergilenen yazmalarda görülmüştür. Zeka oyunlarının bir çoğu Çin, Hindistan gibi doğu bilgelerinin ortaya çıkardığı ve zamanla tüm Dünya’ya yayılmış oyunlardır.

Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.
Ernest Renan 
Eğitimin katkıları
  • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek.
  • Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak.
  • Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak.
  • Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak.
  • Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.
  • Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak.
  • Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek.
  • Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek.