HAFIZA TEKNİKLERİ - ZİHİN HARİTASI

        Akıl haritası (mindmap) doğal öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biridir. İnsan zihninin doğru şekilde çalıştırılması sayesinde bilgilerin sistemli bir kategorizasyonunu sağlayan mindmap yöntemi, en doğru öğrenme stillerinden biridir. Bu sebeple bilginin kalıcı hale gelmesini arzulayan eğitimciler için bulunmaz bir yöntem olan akıl haritalarının(mindmap) en doğru kullanım yöntemleri, öğrenciye olan etkileri, sınıf ortamındaki fonksiyonları, eğitime katkıları vb konular paylaşılmaktadır.

        Zihin Haritası anahtar kelimeler şekiller ve renklerin kullanıldığı, beynin sağ ve sol lobunu birlikte çalıştıran bir öğrenme tekniğidir. Dahilerin not tutma tekniklerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Not tutma, karar alma, planlama, toplantı yönetimi gibi pek çok alanda da kullanılabilir.

        Zihin Haritaları tekniğinin öğrencilere bir öğrenme becerisi olarak kazandırılması ve bu tekniğin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlayarak öğrencilerimizin başarısının yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimin Önemi
 • Özgüvenleri yükselir ve başarılı sunumlar hazırlar ve sunarlar .
 • Hızlı not alırlar .
 • Okunan kitapları ve metinleri derinlemesine anlar ve hatırlarlar .
 • Sistemli hayal kurma ve görselleştirme becerileri gelişir.
 • Kavrama hızları arttığından zor konuları daha rahat anlarlar .
 • Etkili projeler hazırlarlar.
İnsan akIın sınırIarını zorIamadıkça hiçbir şeye uIaşamaz.
Albert EİNSTEİN 
Eğitimin Kazandırdıkları
 • Hem özel hem de profesyonel yaşamınızda zaman yönetimini geliştirerek haftada %20 zaman kazanacaksınız.
 • İletişim kurma, problem çözme, yaratıcılık ve bilgi alma yöntemlerinizi geliştireceksiniz.
 • Zihin Haritaları ile ‘Öğrenmeyi Öğrenme’nin tadına varacaksınız.
 • Daha yaratıcı, stratejik ve analitik düşünmeye başlayacaksınız.
 • Her gün önünüze gelen binlerce bilgi ile nasıl etkin bir şekilde başa çıkacağınızı öğreneceksiniz.
 • Tek başınıza veya takım olarak daha yaratıcı çalışmalar yapabilecek ve daha yenilikçi fikirler üreteceksiniz.
 • Büyük resmi görmeyi gerektiren fikir ve kavramları hızlı ve kolay bir şekilde anlatabileceksiniz.
 • Zihin Haritalarının kişisel ve profesyonel uygulamalarını öğreneceksiniz.
 • Zihin Haritalarını kullanarak, iletişim konusunda daha fazla netlik sağlıyoruz; daha fazla yaratıcı fikri daha kısa zamanda üretiyor ve her gün oldukça fazla zaman kazanıyoruz. Kısacası daha fazla iş bitiriyoruz.